Apatani_WEBx.jpg

About

The author of the works is Adam Kozioł, a twenty-six-year-old photographer from Poznan. In 2013 he started a photographic project whose aim is the documentation of the dying tribal cultures in the world. He draws particular attention to human phenotypes, tattoos, scarifications, ornaments and the appearance which identifies a given tribe.

In order to carry out his project, Adam Kozioł has selected a few dozen of the most characteristic cultures which he intends to approach within the next years to come. So far he has visited 18 tribes from Asia and Africa. 

O projekcie

Autorem prac jest Adam Kozioł, 26-letni fotograf z Poznania. W 2013 roku rozpoczął projekt fotograficzny, którego celem jest dokumentacja ginących kultur plemiennych na świecie. Szczególną uwagę zwraca na fenotypy człowieka, tatuaże, skaryfikacje, ozdoby oraz aparycję, która utożsamia dane plemię.

Adam Kozioł na potrzeby realizacji projektu wytypował kilkadziesiąt najbardziej charakterystycznych kultur na świecie, do których zamierza dotrzeć w przeciągu najbliższych lat. Do tej pory odwiedził 18 plemion z Azji i Afryki. 

IMG_3006 copy2.jpg

Patronat medialny